Charakteristika spoločnosti

Zabezpečenie dopravnej zdravotnej služby - prevoz pacientov