Charakteristika spoločnosti

- Prevádzkovanie športových zariadení v areáli Slovakia Ringu.
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Organizovanie športových podujatí
- Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál.
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na
priamu konzumáciu
- Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním
pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy
3, v kempingoch triedy 3 a 4