Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť McM Massimo,s.r.o. pôsobí na slovenskom gastronomickom trhu.