Reportingový specialista

Ahoj,
volám sa Erika a v slovenskej mBank mám na starosti oddelenie Financí, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť všetky povinnosti pobočky z pohľadu účtovníctva, daní, controllingu a štatutárneho reportingu. Pre svoj tím hľadám kolegyňu alebo kolegu na pozíciu reportingového špecialistu s primárnym zameraním na regulatórne výkazníctvo banky. Ak máš rád/rada dáta, je Ti blízky finančný sektor a si otvorená a samostatná osobnosť, tak si naša „krvná skupina“ a radi Ťa medzi nami privítame.

Aká práca Ťa u nás čaká

• Participovať na príprave regulatórnych a štatistických výkazov pre Národnú banku Slovenska a spolupracovať pri zostavení účtovnej závierky pobočky
• Analyzovať zmeny a požiadavky legislatívy v oblasti výkazníctva a implementovať ich do interných systémov v spolupráci s externým dodávateľom
• Kontrolovať dodržiavanie metodických usmernení a legislatívy v rámci pridelenej agendy
• Účasť na rôznych projektoch z pohľadu vykazovacích povinností banky zameraných na implementáciu nových produtov a zvýšenie dátovej kvality
• Komunikovať s orgánmi štátnej správy, národnými regulátormi, audítormi a ďalšími užívateľmi účtovnej závierky pobočky

Čo očakávame od teba?

• VŠ vzdelanie – ekonomické zameranie
• Skúsenosti na podobnej pozícii - min. 2 roky
• Všeobecná znalosť IFRS
• Znalosť bankových produktov a znalosť bankového účtovníctva
• Anglický jazyk – aktívne
• Analytické štruktúrované myslenie
• Systematický prístup, precíznosť, spoľahlivosť
• Schopnosť pracovať v tíme, výborné komunikačné schopnosti
• Proaktívny prístup a samostatnosť

Čo Ti môžeme ponúknuť

• Zaujímavú prácu v dynamickej banke novej generácie
• Moderné pracovné prostredie
• Možnosť osobného rastu a veľký priestor pre profesijnú realizáciu
• Zaujímavé finančné ohodnotenie a firemné benefity
• Stabilné zamestnanie v perspektívnom odbore
• Veľmi zaujímavú a zodpovednú práci v oblasti bankovníctva
• Mladý, priateľský a dynamický kolektív

Kde a ako pracujeme?

• V Eurovea, Central 3
• Naše kancelárie sú v štýle open space, ktorý je však členitý a zaisťuje prehľad aj súkromie

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zasielajte nám prosím Vaše žiadosti s profesijným životopisom v slovenskom alebo anglickom jazyku e-mailom na uvedenú kontaktnú adresu. Vo Vašej žiadosti uveďte aj názov pozície a miesto výkonu práce.
K žiadosti pridajte prosím aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby uchovania v databáze mBank SA, pobočka zahraničnej banky.

„Súhlasím so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a ďalších sprievodných dokumentov spoločnosťou mBank SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00 950, identifikačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislave I, Oddiel: Po, vložka č. 1503/B (ďalej len „mBank“), v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a to pre účely uchádzania sa o zamestnanie a evidencie uchádzačov o zamestnanie. Som si vedomý/á, že v prípade poskytnutia zobrazenia fotografie, sa tento považuje, za údaj patriaci do Osobitnej kategórie osobných údajov. Ďalej tiež súhlasím, že mBank je oprávnená poskytnúť moje osobné údaje všetkým osobám patriacim do skupiny mBank, pričom tieto sú oprávnené spracúvať moje osobné údaje v súlade s udeleným súhlasom. Udelením súhlasu zároveň beriem na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že mám práva v súlade s § 28 Zákona. Súhlas je udelený na 3 roky alebo na dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a 1 rok po jeho skončení, ak tento vznikne. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaním na adresu mBank.“

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí postúpia do ďalšieho kola výberového konania. A to najneskôr do dvoch týždňov od aplikácie na danú pozíciu.
Ďakujeme za pochopenie.

Adresa spoločnosti

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
http://www.mbank.sk
ID: 2731577   Dátum zverejnenia: 17.10.2016