Finančný analytik/ Špecialista pre reporting

Ahoj,
volám sa Erika a v slovenskej mBank mám na starosti oddelenie Financí, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť všetky povinnosti pobočky z pohľadu účtovníctva, daní, controllingu a štatutárneho reportingu. Pre svoj tím hľadám kolegyňu alebo kolegu na pozíciu reportingového špecialistu s väčším zameraním na interné analýzy banky. Tvojou hlavnou úlohou bude spracovanie sprostredkovateľských provízií pre predajnú sieť banky a jej externých partnerov. Do svojho tímu rada prijmem otvorenú a samostatnú osobnosť, ktorú baví práca s dátami a číslami a vie nachádzať vzájomné súvislosti a prepojenie medzi nimi.

Aká práca Ťa u nás čaká

• Kalkulácia a spracovanie sprostredkovateľských províziíí pre predajnú sieť banky a jej externých partnerov vyžadujúca si aktívnu spoluprácu s oddelením Sales&Distribution
• Príprava interných reportov v oblasti poplatkov a provízií
• Spolupráca pri procese plánovania a mesačného vyhodnocovania finančných výsledkov banky
• Účasť na rôznych projektoch z pohľadu reportovacích povinností

Čo očakávame od teba?

• VŠ vzdelanie – ideálne ekonomické zameranie (Fakulta hospodárskej informatiky)
• ovládanie MS Office na pokročilej úrovni (MS Excel, MS Access)
• MS SQL – mierne pokročilý
• Oracle, Visual Studio - základy
• Analytické štruktúrované myslenie
• Systematický prístup, veľký dôraz na detail
• Schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti
• Vytrvalosť, trpezlivosť, proaktívny prístup

Čo Ti môžeme ponúknuť

• Zaujímavú prácu v dynamickej banke novej generácie
• Moderné pracovné prostredie
• Možnosť osobného rastu a veľký priestor pre profesijnú realizáciu
• Zaujímavé finančné ohodnotenie a firemné benefity
• Stabilné zamestnanie v perspektívnom odbore
• Veľmi zaujímavú a zodpovednú prácu v oblasti bankovníctva

Kde a ako pracujeme?

• v Eurovea, Central 3,
• naše kancelárie sú v štýle open space, ktorý je však členitý a zaisťuje prehľad aj súkromie

Kedy môžeme spoločne začať?

čím skôr, tým lepšie :)

Požadované vzdelanie

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Access - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Počítačové znalosti - programátor

SQL - pokročilý
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, zasielajte nám prosím Vaše žiadosti s profesijným životopisom v slovenskom alebo anglickom jazyku e-mailom na uvedenú kontaktnú adresu. Vo Vašej žiadosti uveďte aj názov pozície a miesto výkonu práce.
K žiadosti pridajte prosím aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby uchovania v databáze mBank SA, pobočka zahraničnej banky.

„Súhlasím so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a ďalších sprievodných dokumentov spoločnosťou mBank SPOLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00 950, identifikačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislave I, Oddiel: Po, vložka č. 1503/B (ďalej len „mBank“), v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), a to pre účely uchádzania sa o zamestnanie a evidencie uchádzačov o zamestnanie. Som si vedomý/á, že v prípade poskytnutia zobrazenia fotografie, sa tento považuje, za údaj patriaci do Osobitnej kategórie osobných údajov. Ďalej tiež súhlasím, že mBank je oprávnená poskytnúť moje osobné údaje všetkým osobám patriacim do skupiny mBank, pričom tieto sú oprávnené spracúvať moje osobné údaje v súlade s udeleným súhlasom. Udelením súhlasu zároveň beriem na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že mám práva v súlade s § 28 Zákona. Súhlas je udelený na 3 roky alebo na dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a 1 rok po jeho skončení, ak tento vznikne. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaním na adresu mBank.“

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí postúpia do ďalšieho kola výberového konania. A to najneskôr do dvoch týždňov od aplikácie na danú pozíciu.
Ďakujeme za pochopenie.

Adresa spoločnosti

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
http://www.mbank.sk
ID: 2080204   Dátum zverejnenia: 13.1.2016