Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MAXWELL Europe pôsobí na slovenskom trhu od roku 2011. V roku 2018 zaznamenala spoločnosť významný rast, čo do rozsahu a objemu prác.
Hlavným zameraním spoločnosti je:
- Výstavba optických sieti,
- Inštalácia HDP trubiek, multirúr, mikrotrubičiek
- Výkopové a stavebné práce pri budovaní telekomunikačných sieti,
- Zriaďovanie a pripájanie zákazníkov k telekomunikačným službám,
- Budovanie vnútorných optických rozvodov,