bezplatná infolinka

0800 365 801

benefity pre zamestnacov

Ubytovanie zdarma

Zabezpečená doprava

Starostlivosť koordinátora

Príspevok na ubytovanie alebo dopravu

Nadpriemerné platové ohodnotenie

Dlhodobé a stabilné zamestnanie

Možnosť povýšenia

O Maxin´s

Dlhoročné skúsenosti vytvorili z každého z nás experta vo svojom odvetví s cennými skúsenosťami. Každý z nás je iný, no dohromady sa stretol tím jedinečných ľudí, a tak vznikla MAXIN‘S Group, s.r.o.. Naše služby realizujeme s presvedčením, že aktívne prispievame k naplneniu prianí, ambícii a cieľov našich klientov.

Za základom úspechu a prosperity každej spoločnosti, stoja predovšetkým ľudia.

Preto zastávame názor, že ak zamestnancom nevytvoríte podnetné a motivujúce miesto na prácu, tak ani výsledok ich práce nepresiahne hranicu výnimočnosti. Chceme, aby naši zamestnanci cítili z našej strany plnú podporu a bol im ponúknutý priestor na sebarozvoj. Záleží nám, aby prekonávali samých seba, vystúpili zo svojej zóny komfortu a nebáli sa naplno prejaviť. Podporujeme ich, aby vystúpili zo svojho tieňa a vyjadrili tak nielen svoj názor, ale aj potreby a nápady. Každý nápad je kúskom skladačky, ktorý vytvára hmatateľný celok. Chceme, aby každý zamestnanec bol, podnetným členom a súčasťou nášho tímu, nie len rádovým zamestnancom.

Každý názor a spätná väzba je pre nás cennou informáciou, ktorú sa snažíme vypočuť a patrične s ňou ďalej narábať.

Za základom úspechu a prosperity každej spoločnosti, stoja predovšetkým ľudia.

PRÍNOS SPOLUPRÁCE S MAXIN´S GROUP

garancia kvality vykonaných služieb

dlhoročné skúsenosti v obore

rýchle a efektívne riešenia

profesionálne vyškolený tím pracovníkov

databáza vhodných kandidátov podľa požiadaviek klienta

voľných 242 pozícií

Hľadáme vás