Charakteristika spoločnosti

Firma sa zaoberá spediciou, 5 zamestnancami , je servis partnerom 2dvoch spoločnosti