Riaditeľ

Materská škola Veľké Bierovce

Miesto práce
Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2016-12-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
38

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
bežné užívateľské schopnosti

Vzdelanie
A) Kvalifikačne predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) Od 1.1.2017 bude vyžadovaný doklad o vykonaní I. atestačnej skúšky,
d) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
e) bezúhonnosť,
f) zdravotná spôsobilosť /telesná i duševná/,
g) ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie požiadavky
PODMIENKY NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽKY
MŠ VO VEĽKÝCH BIEROVCIACH
1) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na
vykonávanie funkcie:
a) Kvalifikačne predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) Od 1.1.2017 bude vyžadovaný doklad o vykonaní I. atestačnej skúšky,
d) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
e) bezúhonnosť,
f) zdravotná spôsobilosť /telesná i duševná/,
g) ovládanie štátneho jazyka.
2) Ostatné kritéria a požiadavky:
a) organizačné a riadiace schopnosti,
b) práca s PC,
c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
d) znalosť príslušnej legislatívy,
e) flexibilita
3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú
MŠ,
b) profesijný životopis,
c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
PODMIENKY NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽKY
MŠ VO VEĽKÝCH BIEROVCIACH
e) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
g) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí najneskôr do
31.10.2016 na adresu: Obecný úrad Veľké Bierovce č. 24, 913 11 s označením
„Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy Veľké Bierovce – NEOTVÁRAŤ!“
Doručiť žiadosť je možné poštou alebo osobne na uvedenú adresu za
stanovených podmienok.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Veľké Bierovce 160
Veľké Bierovce
ID: 2771855   Dátum zverejnenia: 18.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.