Sociálny pedagóg

Materská škola Šumiac

Miesto práce
okres Brezno
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-03-02

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Sociálny pedagóg

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
36

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet pokročilý

Vzdelanie
A) vysokoškolské vzdelanie II., stupňa v odbore sociálny pedagóg
- podľa Zákona č. 138/2019 z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.

Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu: určitú – počas trvania projektu
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť,
 profesijný štruktúrovaný životopis
 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 motivačný list
 písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 21.02.2020 do 10:00 hod na adresu: Obec Šumiac,Jegorovova 414/3, 976 71 Šumiac.
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Šumiac, Jegorovova 414/3, 976 71 Šumiac. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu zamestnanca zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky alebo emailom.
Osobný pohovor sa uskutoční 25. 02. 2020 v čase o 12:00 hod v budove Obecného úradu obce Šumiac a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

V Šumiaci, dňa 12.02.2020

PhDr. Jarmila Gordanová
starostka obce

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

J. Bottu 129
97671 Šumiac

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Bošeľová
Tel.: +421907180475
E-mail: poslať životopis
ID: 3870327  Dátum zverejnenia: 13.2.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.