Riaditeľ

Materská škola Suchohrad

Miesto práce
Suchohrad
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2019-05-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
17

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie
- získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť

Ďalšie požiadavky
- písomná prihláška do výberového konania
- štruktúrovaný životopis
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. aj doklad o jeho ukončení
- návrh koncepcie rozvoja školy
- výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

Uzávierka prihlášok: do 29.3.2019 do 13.00 hod.
Prihlášky posielajte na adresu: Obecný úrad Suchohrad, 900 64 Suchohrad 140. Obálku označte „Výberové konanie materská škola“ Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky do výberového konania. Neúplné prihlášky nebudú akceptované.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Suchohrad 130
90064 Suchohrad

Kontakt

Kontaktná osoba: Martina Vaseková, Jozef Temer
Tel.: +421902965902
E-mail: poslať životopis
ID: 3622078   Dátum zverejnenia: 15.3.2019  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.