Riaditeľ

Materská škola Lošonec

Miesto práce
Lošonec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
22

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady sú stanovené:
- v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
- absolvovanie 1. atestácie.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie preukazujúce dĺžku pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov
- doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
- fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (kópie získaných certifikátov, atestácie a pod.)
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca, vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti

Všetky ďalšie informácie, termíny a formuláre k výberovému konaniu nájdete na www.losonec.sk na linku: http://www.losonec.sk/index.php/nastenka/oznamy/821-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ky-ms-v-losonci

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Kontakt

Kontaktná osoba: Renata Slobodová
Tel.: 033/5586460
E-mail: poslať životopis
ID: 3928507  Dátum zverejnenia: 24.6.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.