Charakteristika spoločnosti

Materská škola Bratislava-Ružinov