Charakteristika spoločnosti

Sme jednou z fakúlt Slovenskej technickej univerzity a zameriavame sa na výchovu absolventov univerzitného typu, pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby.