Charakteristika spoločnosti

Sme jednou z fakúlt Slovenskej technickej univerzity a zameriavame sa na výchovu absolventov univerzitného typu, pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby.

Ponuky práce: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

1 - 3 z 3