Charakteristika spoločnosti

Prevádzkovanie pohostinských zariadení, reštaracií, barov.