Charakteristika spoločnosti Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE Dubnica nad Váhom

Aktivity Výskumno-vývojového centra AUTOMOTIVE Dubnica nad Váhom sú zamerané na získanie najnovších poznatkov v oblasti  simulácie automatizovaných liniek spájania pre konkrétne aplikácie v širokom spektre priemyselných odvetví, nielen v automobilovom, ale aj v elektrotechnickom priemysle a vo všeobecnom strojárstve. Ďalej v oblasti robotických systémov a na vývojové aktivity v oblasti tvárnenia budú predovšetkým zamerané na vývoj lisovacích nástrojov pri implementácii najnovších poznatkov z oblasti materiálov, nanotechnológií, výpočtov a simulácií procesu tvárnenia.

www.matador-group.eu

Aktuálne ponuky v spoločnosti Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE Dubnica nad Váhom

 1. Simulačný špecialista PS/PD   otvoriť v novom okne
  16.4.2018, MATADOR Industries, a. s.
  Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky kraj
 2. Konštruktér   otvoriť v novom okne
  16.4.2018, MATADOR Industries, a. s.
  Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky kraj
 3. Pracovník oddelenia koncepčného plánovania, kalkulácii a styku so zákazníkom.   otvoriť v novom okne
  16.4.2018, MATADOR Industries, a. s.
  Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE, Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky kraj

Ponuky spoločnosti e-mailom