Innovation
To Win

Motivovaní našou dlhodobou tradíciou sme začali písať nový, úspešný príbeh

Naša misia

Innovation to win

Naša vízia

Sme rodinná investično-priemyselná skupina pôsobiaca v oblasti inteligentných riešení, rešpektujúca princípy udržateľnej budúcnosti.

Naše hodnoty

Inovácie

Inovácie sú hnacím motorom pokroku a my chceme, aby naša skupina i naši zákazníci a obchodní partneri napredovali

Orientácia na zákazníka

Orientácia na zákazníka je naším prirodzeným správaním v biznise, ktorým sa riadime už desiatky rokov

Agilita

Podporujeme samostatnosť, flexibilitu a kreativitu, ceníme si vášeň pre prácu, pretože nám umožňujú rásť v meniacom sa prostredí.

Súdržnosť

Tvoríme rodinu Matador. Súdržnosť je hodnota, vďaka ktorej vie firma spoločne napredovať a prekonávať rôzne výzvy.

Pozitívne myslenie

Pozitívne myslenie je kľúčom k úspechu založenom na pozitívnom prístupe ku všetkému, čo robíme. Pomáha vytvárať dôveru a odhodlanosť robiť veci najlepšie, ako vieme.

História MATADOR Group

1905

Registrácia firmy MATADOR v obchodnom registri

1950

Začiatok výroby pneumatík v Púchove

2000

Transformácia organizačnej štruktúry spoločnosti

2005

Akvizícia MATADOR Automotive Vráble

2006

Akvizícia firmy AUFEER DESIGN

2007

Predaj gumárenskej divízie spoločnosti Continental AG

2010

Založenie MATADOR Automotive Česká Republika

2010

Diverzifikácia podnikateľských aktivít v MATADOR Industries

2010

Obdržanie licencie systémového integrátora KUKA Robotov

2013

Založenie MATADOR Automotive Rusko

2016

Rozšírenie prevádzky MATADOR Automotive Nitra

2017

Strategické partnerstvo medzi spoločnosťami SODECIA Automotive Europe a MATADOR Automotive

2018

Otvorenie Inovačného Centra v Českej Republike

2019

Rodina Rosinová ako jediný akciový vlastník MATADOR Group

2020

Spoločná akvizícia so SODECIA Automotive Europe v Nemecku

2021

Vznik AUFEER GROUP

2022

MATADOR Group vstupuje na globálny trh

História MATADOR Group

Skupina MATADOR si vybudovala kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový ako aj všeobecný priemysel v Strednej Európe. Spoločnosť bolat založená pred viac ako 111 rokmi a výrazne ovplyvnila históriu Slovenského priemyslu. Ponúkame služby z oblastí dizajnu, inžvinieringu, sériovej výroby štrukturálnych komponentov, priemyselnej automatizácie a výroby lisovacích nástrojov pre vedúce Európske automobilky.

Taktiež vďaka rozsiahlym kompetenciám zo všeobecného strojárstva spolupracujeme s významnými Európskymi spoločnosťami z viacerých priemyselných odvetví, ktorým dodávame precízne opracované a na kľúč zhotovené výrobky.Jednou z hlavných kompetencií spoločnosti je aktívne podieľanie sa na výskume a vývoji nových produkčných technológií, sofistikovaného spájania a implementácie nových materiálov pre automobilový priemysel.

Pomáhame už 30 rokov

Nadácia Matador pomáha sociálne slabším, taktiež v oblasti vzdelávania, športu a životného prostredia.