Great people together
for great innovations

ZAMESTNANECKÉ BENEFITY

Spoločnosť MATADOR Automotive Vráble v rámci kolektívnej zmluvy vypláca NAD rámec Zákonníku práce nasledovné benefity:

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške 130% priemerného zárobku

Mzdové zvýhodnenie za vedenie tímu (od 10 pracovníkov) vo výške 0,61 € za hodinu odpracovanú v základnom fonde

Mzdové zvýhodnenie za vedenie tímu (do 10 pracovníkov) vo výške 0,12 € za hodinu odpracovanú v základnom fonde

Ostatné benefity:

Odmeny bezpríspevkovým darcom krvi

Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 €

Odmeny pri pracovných a životných výročiach

Príspevok na úhradu nákladov na kúpeľný alebo rehabilitačný pobyt

Odmeny zástupcom BOZP
Príspevok na DDS
Príspevok na úhradu nákladov na individuálnu rekreáciu
Príspevok na úhradu nákladov na kúpeľný alebo rehabilitačný pobyt
Príspevok na sociálnu výpomoc
Príspevok na organizovaný zájazd alebo spoločenské/kultúrne/športové podujatie
Príspevok na Deň detí a Mikuláša
Príspevok na zdravotnú masáž

M-LIFE APLIKÁCIA PRE ZAMESTNANCOV

Nájdete na Google Play

BOZP – pravidlá bezpečnosti pri práci
Pridaj sa – plánovanie akcií a aktivít v rámci spoločnosti
Správy – novinky a správy
Safety – zasielanie návrhov na zlepšenie
Kaizen - zasielanie návrhov na zlepšenie
Menu - týždenné stravovanie v jedálni
Akcie – kalendár firemných aktivít a akcií
Benefity – prehľad benefitov spoločnosti
Dokumenty – smernice a dokumenty spoločnosti
Zľavy – aktuálne zľavy pre zamestnancov
Galéria – firemné fotografie z akcií spoločnosti