Great people together
for great innovations

MATADOR AUTOMOTIVE - ZÁVOD VRÁBLE

Závod vo Vrábľoch je najstarším závodom v rámci skupiny, jeho výstavba bola zahájená v apríli 1966 a jej investorom bol národný podnik Pal Kbely pri Prahe. V roku 1968 bol závod nachádzajúci sa vo fáze rozpracovanej investičnej výstavby delimitovaný do n. p. Auto brzdy Jablonec nad Nisou. Výstavba závodu bola ukončená v roku 1971. Vlastná produkcia strojárskej výroby, predovšetkým pre odvetvie automobilového priemyslu v bývalom Československu, t.j. výroba nástrojov, kotúčových bŕzd., hydraulických a vzduchových armatúr a výliskov z umelej hmoty bola zahájená v roku 1970. 1.mája 1992 vznikla zrušením štátneho podniku PALT Vráble.

Predstavenstvo a dozorná rada akciovej spoločnosti na základe hospodárskej a politickej situácie na Slovensku ešte v priebehu roka 1992 rozhodli o potrebe založenia spoločného podniku so zahraničným partnerom. výsledkom intenzívnych prípravných prác bolo založenie spoločného podniku s holandskou spoločnosťou Inalfa Venray podpísaním dohody o spoločnom podniku dňa 1. júna 1993. Nová akciová spoločnosť dostala názov Pal – Inalfa a.s. Po jedenásťročnom pôsobení na slovenskom trhu sa väčšinovým vlastníkom akcií Pal – Inalfa a.s. stala spoločnosť MATADOR Púchov. Zmenil sa aj názov spoločnosti na MATADOR – INALFA a.s. Rozhodnutím väčšinového vlastníka o ďalšom rozvoji v oblasti automotive, mení sa neskôr názov spoločnosti na MATADOR Automotive Vráble, a.s.. MATADOR Automotive Vráble, a.s. sa stáva členom MATADOR Automotive Group. Následne od roku 2019 sa závod stal členom nadnárodného koncernu SODECIA.

Certifikáty
Systém environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2015
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001:2018
Systém manažérstva kvality podľa IATF 16949:2016

Zákazníci
VW, Audi, Škoda, JLR, Suzuki, Inalfa Roof System, Webasto, Camaco Amvian, Porsche

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE