Great people together
for great innovations

SODECIA SUBHOLDING VRÁBLE

Rýchlo rastúca globálna spoločnosť SODECIA s portugalskými koreňmi vstúpila do strategického partnerstva s Matador Automotive v roku 2017. Vytvorila sa nová štruktúra riadenia, podniky skupiny sa rozdelili na samostatné Business Jednotky (BU) a sú združené a strategicky koordinované Sub-holdingmi.

Subholding Body in White Europe (SH SADEUR) spolu s technologickým kompetenčným centrom (PCC) vznikli dňa 1.8.2018 vo Vrábľoch.

V našej divízii figuruje 8 Business Unitov – závodov alebo entít. Závody máme okrem Slovenska v Rusku, Českej republike, Taliansku, Španielsku a v Nemecku.

Sub-holding pozostáva z riaditeľov príslušných oddelení a špecialistov, vrátane centrálnych oddelení Nákupu a Obchodu.

Zastrešujeme a funkčne zodpovedáme za nové projekty našej divízie, sledujeme kľúčové ukazovatele a dokážeme flexibilne reagovať na rýchlo sa meniaci trh. Naše závody vedieme a podporujeme po odbornej a ľudskej stránke.

Tradičné črty Matadoru prelíname s hodnotami Sodecie a harmonicky spájame do fungujúceho celku v multikultúrnom prostredí. Sme mostom medzi našimi závodmi a zainteresovanými stranami spoločnosti.

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE