Great people together
for great innovations

Product Competence Center (PCC)

Spoločnosť Sodecia si uvedomuje význam a dôležitosť výskumu a vývoja pre udržanie konkurencieschopnosti a presadenia sa na trhu. Neustále inovácie a úzka spolupráca so zákazníkmi sú základným predpokladom pre úspech v globalizujúcom sa automobilovom priemysle. Procesmi výskumu a vývoja sa v spoločnosti zaoberá organizačná zložka Product Competence Center (PCC), ktorá patrí pod sub-holding „Body in White“ (BIW). PCC podporuje a rozvíja produkty, resp. technológie za účelom získavania nových projektov, zvyšovania efektivity existujúcich projektov v sériovej produkcii zastrešovaných výrobných podnikov, ako aj zvyšovania spokojnosti OEM zákazníkov. Za týmto účelom PCC spolupracuje s technickými univerzitami na Slovensku, ako aj s celosvetovými  dodávateľmi materiálov a technológií.

Pre podporu získania nových projektov a orientáciu na požiadavky zákazníkov sú na PCC vykonávané konštrukčné (CAD) návrhy súčiastok karosérie vozidiel, podporené počítačovými simuláciami (CAE) výrobných procesov plošného lisovania a zvárania ako aj pevnostnými statickými a dynamickými analýzami. PCC aktívne sleduje a implementuje trendy vo vývoji nových materiálov a progresívnych výrobných technológii.

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE