Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MART SYSTEM s.r.o. sa zaoberá:
- obchodovaním s komponentmi meracej, regulačnej a automatizačnej techniky,
- prípravou a realizáciou projektov v oblasti technickej, poradenskej, logistickej a implementačnej,
- projektovaním, inžinieringom a realizáciou zefektívňovania využitia, výroby a distribúcie tepla.

Ponuky práce: MART SYSTEM s.r.o.

1 - 2 z 2