Charakteristika spoločnosti

firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva