Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Marsh je medzinárodný poisťovací maklér a poradca v rámci riadenia rizík. Vo viac ako 130 krajinách sveta pomáhame našim klientom s predvídaním, kvantifikáciou a detailným zoznámením sa s celou škálou rizík, ktorým čelia. V dnešnom globálnom podnikateľskom prostredí pomáha spoločnosť Marsh svojim klientom prosperovať.
Spolupracujeme s klientmi všetkých veľkostí na definícii, tvorbe a realizácii inovatívnych riešení s cieľom zlepšiť, kvalifikovať a riadiť možné riziká. Do každého vzťahu so zákazníkom prinášame bezkonkurenčnú kombináciu hlbokého intelektuálneho kapitálu, rizikového poradenstva, poisťovacieho maklérstva, alternatívneho financovania rizika a služby riadenia poistných programov. Medzi našich klientov patria firmy, vládne subjekty, organizácie a jednotlivci po celom svete.