Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Marox sa zaoberá predajom a technickou podporou v elektrotechnickom priemysle.