Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MARKETING POST SLOVAKIA sa zaoberá priamo-schránkovou neadresnou distribúciou propagačných a informačných zásielok do poštových schránok.