Charakteristika spoločnosti

Občianske združenie Marginal poskytuje služby sociálne, ekonomicky a zdravotne znevýhodneným skupinám obyvateľstva. V súčasnosti sa zameriava na pomoc a integráciu utečencov do majoritnej spoločnosti na Slovensku a právnu pomoc zaisteným cudzincom.
Bližšie informácie o našej práci môžete nájsť na www.marginal.sk.

Ponuky práce: Marginal

1 - 1 z 1