Poradíme Vám?

O NÁS

„Marel je miesto, kde sa myseľ stretáva s predstavivosťou a kde sa rodia inovácie.“

SME JEDNOTKOU NA TRHU

Celosvetovo zastávame vedúcu pozíciu v dodávaní najmodernejších strojov a systémov pre priemysel spracovania rýb, mäsa, hydiny a priemysel ďalšieho spracovania.

MAREL NA SLOVENSKU

Spoločnosť Marel Slovakia s.r.o. so sídlom v Nitre je jedným z 9tich výrobných závodov Marelu po celom svete. Spoločnosť je na slovenskom trhu od roku 2005 a neustále sa rozrastá. Do konca roku 2017 bude dokončená nová prístavba našej haly na ploche 9000 m². Na Slovensku máme tím zložený z viac ako 230 zamestnancov. Naši zamestnanci sú našou silnou stránkou. Snažíme sa vytvoriť tie najvhodnejšie pracovné podmienky a priateľskú pracovnú atmosféru. Popritom sme najuznávanejšia značka v priemysle.

NAŠE KORENE

Marel je hrdý na svoje medzinárodné korene. Naša história sa začala písať v 30tych rokoch minulého storočia a naše korene siahajú do niekoľkých krajín.

Spoločnosť bola založená v Reykjavíku na Islande v roku 1983. Rokmi sa mnoho značiek spojilo a vytvorilo Marel, ktorý poznáme dnes - silnejší a úspešnejší.

Kľúčovými v našej histórii boli zlúčenia s dánskou spoločnosťou Carnitech, islandským Polsom, anglickým AEW Delfordom, dánskym Scanvaegtom a holandskými spoločnosťami Stork, Townsend a MPS.

SÚČASNOSŤ

Sme nadnárodná spoločnosť, ktorá má dcérske spoločnosti vo viac ako 30 krajinách a zamestnáva viac ako 4.700 zamestnancov po celom svete.

NAŠA VÍZIA A HODNOTY

Našou víziou je svet, v ktorom sa vyrábajú kvalitné potraviny udržateľným a dostupným spôsobom.

Naše hodnoty reprezentujú náš spôsob práce a myšlienky, ktoré sú pre nás dôležité.

JEDNOTNOSŤ
Sme spojení v našom úspechu. Sme odlišní ľudia, ktorí navzájom spolupracujú. Naša spolupráca je celosvetová.

INOVÁCIE
Inovácie sú hnacou silou každej našej činnosti.

DOKONALOSŤ
Dokonalosť je to, čo nás odlišuje.