Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária MAPLE & FISH pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 12 rokov. Prepájame dlhoročné bohaté skúsenosti s inovatívnym prístupom k riešeniu právnych otázok klientov. MAPLE & FISH klientom poskytuje širokú škálu právnych služieb so zameraním sa najmä na právo obchodných spoločností, poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, zmluvné právo, súťažné právo a štátna pomoc, právo nehnuteľností, poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, energetiky a pracovného práva. Podstatná časť agendy advokátskej kancelárie MAPLE & FISH spočíva v zastupovaní klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach.

Ponuky práce: MAPLE & FISH s.r.o.

1 - 1 z 1