Voľné pozície (6)

 1. Montážny elektrikár s praxou (nástupný bonus 400€)    otvoriť v novom okne
  5.6.2023, Manz Slovakia s.r.o.
  Nové Mesto nad Váhom
 2. Technik pre testovanie strojov a zariadení (nástupný bonus 400 €)   otvoriť v novom okne
  29.5.2023, Manz Slovakia s.r.o.
  Nové Mesto nad Váhom
 3. Montážny mechanik s praxou (nástupný bonus 400 €)   otvoriť v novom okne
  29.5.2023, Manz Slovakia s.r.o.
  Nové Mesto nad Váhom
 4. Junior Technik prípravy výroby (technológ)   otvoriť v novom okne
  26.5.2023, Manz Slovakia s.r.o.
  Nové Mesto nad Váhom
 5. Inžinier kvality   otvoriť v novom okne
  19.5.2023, Manz Slovakia s.r.o.
  Rybárska 4, Nové Mesto nad Váhom
 6. Špecialista pre kvalitu dodávateľov - SQE   otvoriť v novom okne
  19.5.2023, Manz Slovakia s.r.o.
  Rybárska 4, Nové Mesto nad Váhom