Opis práce

Accounts Receivables Specialist - Polish language

Place of work
Bratislava, Slovak Republic (Job with occasional home office)
Contract type
full-time
Start date
asap
Wage (gross)
1 300 - 1 400 EUR/monthFinal salary depends on qualification and professional experience of candidate. The minimum salary is 1300€.

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

 • This is a position that requires an active and proactive player with basic economic background.
 • Responsibility for managing accounts receivable (A/R) on customer accounts.
 • Communicating with customers and answering incoming customer account status inquiries from customers and sales.
 • Proactively contacting customers on open A/R positions (reminder letters, collection calls).
 • Communication with customers on the Polish market.
 • A/R maintenance and reconciliation with key customer accounts.
 • Collaboration with customer service, credit management, incoming payments and local sales team across all businesses in respective countries.
 • Making analyzes focused on details, work in Excel.
 • Ad hoc tasks.

Employee perks, benefits

 • Performance-based bonus up to 110%
 • Financial bonus for referring a suitable candidate from 500 to 1000 EUR gross
 • 13th salary
 • Meal contribution also during days off
 • 5 sick days per year
 • Cafeteria benefit system
 • Relocation bonus
 • Life insurance
 • Health care package
 • Home Office possibility
 • Extra paid days off for special life events

Information about the selection process

If you are interested and your professional experiences fits for this job position, please send your CV in english version.

Company on whose behalf the position is being filled

Wholesale

Position is filled for client who operates worldwide with leading brands and technologies in three exciting business areas: Laundry & Home Care, Beauty Care, and Adhesive Technologies.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

economic

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and Polish - Intermediate (B1)

Other knowledge

Microsoft Excel - Advanced

Driving licence

B

Number of years of experience

1

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Personality requirements and skills

 • 1-2 years of experience on the similar position
 • Customer orientation, strong communication and interpersonal skills
 • ocus on details, analytical skills, determination to succeed
 • Active team player with energy and drive
 • Economical background is an advantage
 • Advanced knowledge of Polish and English language on a communicative level is required
 • University education is required
 • Flexibility and responsibility is welcome.

Advertiser

Brief description of the company

Manpower helps individuals and companies in 73 countries in the world to find their way in a floating world of work. No other agency has so much experience and proficiency. Almost 60 years on the market in the sphere of personnel services, recruitment, personnel leasing, training and consulting is a good guarantee that we can find the best solutions for you.

The company is a holder of a licence to offer recruitment services.

Number of employees

100-149 employees

Contact

Contact person: Patrícia Šefčíková
E-mail: send CV
Chcete poslať životopis mailom? Prečítajte si inštrukcie.
Read in English

Ak budete životopis zasielať emailom, k životopisu, prosím, pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracúvať:

Svojou reakciou na pracovnú ponuku, v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“) vyhlasujem, že som si prečítal(a) a porozumel(a) obsah dokumentu “Oznámenie o ochrane osobných údajov”, ktorý je k dispozícii na https://www.manpower.sk/ochrana-osobnych-udajov/, a týmto beriem na vedomie, že:

i) moje osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou ManpowerGroup Slovensko s.r.o., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35958898, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37879/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v plnom súlade s nariadením GDPR a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to spôsobom a v rozsahu uvedenom v dokumente “Oznámenie o ochrane osobných údajov”;

ii) ak si ako vlastník údajov budem žiadať získať viac informácií o spracovaní svojich osobných údajov alebo budem si chcieť uplatniť svoje individuálne práva, môžem kontaktovať Prevádzkovateľa buď prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v “Oznámení o ochrane osobných údajov”, alebo cez online formulár “Podanie žiadosti subjektu údajov” na https://www.manpower.sk.

Ako nás kontaktovať
Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky k tomuto “Oznámeniu o ochrane osobných údajov” alebo požadujete si uplatňovať svoje individuálne práva, môžete nás kontaktovať písomne buď na adrese sídla spoločnosti ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, alebo prostredníctvom online formuláru “Podanie žiadosti subjektu údajov”, ktorý nájdete tu.

If you send your CV by e-mail, please, add the following text (below) to the CV. Otherwise, your application will not be possible to process further.

By responding to the job offer, in accordance with General Data Protection Regulation 2016/679 (hereinafter "GDPR"), I declare that I have read and understood the content of the document "Personal Data Processing Notice", which is available at https://www.manpower.sk/ochrana-osobnych-udajov/?lang=en, and, I hereby acknowledge that:

i) my personal data will be processed by ManpowerGroup Slovensko sro, with its registered office at Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovak Republic, IČO: 35958898, registered in the Commercial Register of OS Bratislava I, section: Sro, file number: 37879 / B (hereinafter referred to as " the Data Controller “), In full compliance with the GDPR Regulation and other applicable legislation, in the manner and to the extent set out in the“ Personal Data Processing Notice”;

ii) if, as a data owner, I request more information about the processing of my personal data or I want to exercise my individual rights, I can contact the Data Controller either through the contact details provided in the "Personal Data Processing Notice" or through the online form "Submission of data subject request”

How to contact us
If you have any questions or comments about this "Privacy Notice" or wish to exercise your individual rights, you can contact us in writing either at the registered office of ManpowerGroup Slovensko sro, Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovak Republic, or via the online form. "Submission of data subject request", which can be found here.

zatvor
Send CV to the company
www.manpower.sk

ManpowerGroup Slovensko s.r.o., Landererova 12, Bratislava 811 09, IČO 35958898, DIČ 2022082359, IČ DPH SK2022082359

ID: 4498685  Dátum zverejnenia: 11.1.2023  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/month