Charakteristika spoločnosti

Renomovaná slovenská advokátska kancelária s viac ako 15 ročnými skúsenosťami na trhu. Právny poradca významnému počtu klientov pôsobiacich v kľúčových odvetviach ako je IT, telekomunikácie a médiá, automobilový priemysel, zdravotníctvo a reality. Usilujeme sa využiť naše odborné skúsenosti a znalosti lokálneho právneho a obchodného prostredia v prospech našich klientov. Ponukou tímu právnikov s rôznymi špecializáciami sa snažíme zabezpečiť synergiu medzi potrebami klientov a ich aktivitami, ktoré sa dotýkajú viacerých právnych oblastí. Viac ako 20 právnikov špecializujúcich sa na rôzne právne oblasti. Právny tím disponuje rokmi skúseností pri poskytovaní právneho poradenstva v komplexných právnych sporoch, pri národných/medzinárodných transakciách, projektoch a iných právnych záležitostiach v rôznych odvetviach práva, ako IT/TMT, duševné vlastníctvo, M&A, korporátne právo, riešenie sporov, daňové právo a transferové oceňovanie. Spoľahlivosť, presnosť, vysoká profesionalita, široká sieť strategických partnerstiev na medzinárodnej úrovni.

Ponuky práce: Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners, s.r.o.

1 - 1 z 1