Charakteristika spoločnosti

Výstavba priemyselných a administratívnych budov v Rakúsku