Technológ výrobných zariadení

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.

Miesto práce
Magneti Marelli Slovakia, Kechnec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1100€ (uvedená suma je minimum poskytnuté pre túto pozíciu, výsledná suma v závislosti od seniority a skúseností)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Staň sa súčasťou tímu Magneti Marelli a využi možnosť pracovať pre nadnárodnú spoločnosť. Neváhaj a zašli nám svoj životopis!

• Analyzovať špecifikáciu výrobku prichádzajúceho z oddelenia výskumu a vývoja a vypracovávať možnú procesnú stratégiu, hodnotiť investície, čas cyklu a požadované tempo
• Vytvárať procesnú technickú špecifikáciu, kontaktovať výrobcov procesných liniek za účelom vystavenia cenovej ponuky a ohodnotenia ich technických ponúk
• Aktívne pracovať s vybranými výrobcami liniek pri realizácii, rešpektovaní lehôt, nasledovať postupy pre prehodnotenie dizajnu
• Podporovať zavádzanie nových produktov a zahájenie výroby alebo uskutočnenie zmien procesu, v spolupráci s procesnými inžiniermi, produkčnými team leadrami:
a. Vypracovávať inštrukcie a návody procesných parametrov
b. Realizovať a zúčastňovať sa na experimentálnej faze, ktorá súvisí s prototypmi, predsériovou výrobou, predstavením nových materiálov alebo nových procesov
c. Preparácia a zloženie technickej dokumentácie procesov
d. Definícia riadenia štatistických procesov
• Zabezpečiť zavedenie a sledovanie vzdelávacích aktivít pre procesné subjekty, v spolupráci s team leadrom
• Podporovať výrobu v nepretržitom zlepšovaní procesu prostredníctvom:
a. Analýz zákazníckych reklamácií, vadných častí a nepodarku
b. Funkčnosti meraní a nástrojov na riadenie procesov
c. Vývoj obsahu, nápravných opatrení a zlepšovania ako odpovede na abnormality a odchýlky nájdené na linke alebo zákazníkom
• Zabezpečiť počiatočnú kvalifikáciu a pravidelnú rekvalifikáciu stroja a ostatných výrobných prostriedkov; spolupracovať na vypracovaní plánu údržby
- Riešiť technologické a technické problémy, neustále zlepšovanie výrobných parametrov
- Zodpovednosť za zjednodušovanie a optimalizáciu výrobných strojov a zariadení, garantovanie egronómie pre dané stroje a linky, identifikácia zlepšovacích riešení, definovanie preventívnej a prediktívnej údržby v spolupráci s údržbou
- Identifikácia možností na redukciu výrobných cycle time-ov
- Komunikovať s dodávateľmi zariadení

Zamestnanecké výhody, benefity

• Rôzne firemné akcie (Športové aktivit, Mikuláš, Vianočný večierok, Family´s days, Teambuildingy, rôzne workshopy….)
• Cafeteria: benefit pre regeneráciu zamestnancov
• Multisport karta: univerzálna karta na voľné vstupy do rôznych športových zariadení, každý deň počas týždňa - mesiaca - roka
• Program rozvoja zamestnancov: kurzy pre vlastný rozvoj (technické, soft skills, jazykové, WCM – world class manufacturing)
• Bezplatná kyvadlová doprava na vybraných trasách
• Extra bonus na dochádzanie do práce (vybrané destinácie)
• Trainee program pre študentov
• Referral program

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu neváhajte zaslať nám Váš životopis. Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov zodpovedajúcich požiadavkám danej pracovnej pozícii. Za pochopenie vopred ďakujeme.


Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Perínska cesta 275, 044 58 Priemyselný park Kechnec, IČO: 36 751 758.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: [email protected]

1. Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania
Účelom spracúvania osobných údajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu.
V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedie prevádzkovateľ uchádzača o zamestnanie v evidencii záujemcov o zamestnanie po dobu dlhšiu, za účelom účasti v budúcich výberových konaniach, v zmysle udeleného súhlasu.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu žiadosti o zamestnanie, životopisu, dokladov a potvrdení týkajúcich sa vzdelania, či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie.

3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

5. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

6. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: ochranaosobnych [email protected], alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

7. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pre účel vedenia uchádzača o zamestnanie za účelom účasti v budúcich výberových konaniach dotknutej osoby je dobrovoľné, v prípade neposkytnutia súhlasu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje spracúvať dlhšie ako je nevyhnutné na posúdenie vhodnosti uchádzača o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu.
Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Anglický jazyk, komunikatívna úroveň
• Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Autocad.
• Elektromechanika – silné kompetencie v oboch oblastiach – mechanika a elektrotechnika
• Silný základ v dynamike tekutín, mechanike a pneumatike
• Kontrola priemyselných procesov
• (pre TPS – technológa: Cit pre elektronické procesy, základ v mikro zváraní a zváraní a pájkovaní a požadovanom ukončovaní povrchov po zváraní)
• ISO TS vedomosti a ostatné pravidlá, ktoré požaduje zákazník
• Vedomosti z ISO TS, ISO 14001, OHSAS, nástroje neustáleho zlepšovania
• Kľúčové nástroje kvality, základy FMEA, PPAP, P-FMEA, plán kontroly
• Čítanie technickej dokumentácie a nákresov (hlavne mechanických a eletrotechnických)
• Schopnosť navrhovať technické riešenia pre asembláž komponentov a overovanie procesu.
• Schopnosť vytvoriť proces na linke
• Znalosť PLC výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Magneti Marelli je medzinárodná spoločnosť zameriavajúca sa na dizajn a výrobu vysoko-technologických systémov a komponentov pre automobilový sektor, so sídlom v Taliansku (Corbetta, Miláno). Svojimi produktami, v ktorých kombinujeme kvalitu, technológiu a univerzálnosť, zásobujeme popredné automobilky v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Ázii. Na Slovensku pôsobia dve divízie - Elektronické Systémy a Powertrain - obe situované v Priemyselnom parku Kechnec. V týchto divíziách je zamestnaných 1400 ľudí

Divízia Elektronické Systémy vyrába prístrojové dosky, navigačné systémy a palubné počítače, ktoré sú súčasťou elektroniky v automobile.

Nosnými výrobkami divízie Powertrain sú škrtiace klapky, sacie rozvody a GDI (vysokotlakové) pumpy.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o. C/O Fiat Services Polska Sp. Z.o.o.
Ul. Grazynskiego 141
43 300 Bielsko-Biala, BOT BIS 2 Pietro
Poľsko
www.magnetimarelli.com

Kontakt

Kontaktná osoba: Kristína Mikita
E-mail: poslať životopis
ID: 3358992   Dátum zverejnenia: 3.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1100€ (uvedená suma je minimum poskytnuté pre túto pozíciu, výsledná suma v závislosti od seniority a skúseností)