Operátor výroby

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.

Miesto práce
Perínska cesta 275, Priemyselný park Kechnec, 04458 Kechnec, Košický kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- obsluha výrobných liniek
- montáž komponentov
- kontrola kvality výrobkov
- jednoduchá údržba strojov
- kompletizácia výrobkov
- podávanie správ o činnosti nadriadenému

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v dynamickej nadnárodnej spoločnosti.
Stabilné pracovné miesto.
Práca s najnovšími špecifickými technológiami.
Osobné ohodnotenie
Príspevok na cestovanie
Príplatky za prácu v noci, za nadčasy, sviatky a víkendy
Výkonnostné odmeny už počas skúšobnej doby
Príspevky na športové aktivity, regeneráciu
Čisté sterilné a bezprašné prostredie
Možnosť odborného rastu a kariérneho postupu

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu neváhajte zaslať nám Váš životopis. Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov zodpovedajúcich požiadavkám danej pracovnej pozícii. Zároveň si dôkladne prečítajte text uvedený nižšie. Za pochopenie vopred ďakujeme.


Informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany Vami poskytnutých osobných údajov v súlade s § 15, ods. 1 úplného znenia zákona č.136/2014 Z.z. (Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení, ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Spoločnosť Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., so sídlom Perínska cesta 275, 044 58, Priemyselný park Kechnec, IČO 36 751 758 / Magneti Marelli Powertrain, s.r.o., so sídlom Perínska cesta 292, 044 58, Priemyselný park Kechnec, IČO 36 842 931 (ďalej prevádzkovateľ) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v žiadosti o zamestnanie, životopise, dokladoch, potvrdeniach týkajúcich sa Vášho vzdelania, či kvalifikácie, prípadne v iných Vami poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie s Vašim súhlasom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a čl. 11 zákonníka práce.

Vaše osobné údaje, ako aj údaje iných uchádzačov o zamestnanie (dotknutých osôb) sa spracúvajú za účelom posúdenia vhodnosti kvalifikácie a vedenia evidencie záujemcov o zamestnanie v Informačnom systéme IS mzdy a personálna agenda. V prípade požiadavky máte právo na preukázanie totožnosti osoby, ktorá Vaše osobné údaje spracúva.

Na tento účel poveril prevádzkovateľ spracúvaním poskytnutých osobných údajov sprostredkovateľa (Personel efekt, Slovenská 69, Prešov, IČO 36448508). Spracúvanie sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní, kde sa sprostredkovateľ zaručil prijať primerané záruky zachovania ochrany poskytnutých osobných údajov tak, aby neboli ohrozené Vaše práva a právom chránené záujmy.

V súlade s § 16 ods. 1 zákona, ste povinní poskytnúť prevádzkovateľovi len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny ste povinní tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov Vám môže Úrad na ochranu osobných údajov uložiť pokutu.

Osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli prevádzkovateľovi, sa budú uchovávať po dobu 1 roka, od dátumu zaslania žiadosti o zamestnanie, životopisu a iných príslušných dokumentov, dokladov, potvrdení. Po uplynutí tejto doby budú následne zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiadavky máte právo, aby boli Vaše osobné údaje zlikvidované pred uplynutím doby uchovávania.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú orgány a inštitúcie, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- stredoškolské vzdelanie
- manuálna zručnosť
- dôslednosť a zodpovednosť
- ochota pracovať v zmenovej prevádzke (12 hodinové zmeny)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Magneti Marelli je medzinárodná spoločnosť zameriavajúca sa na dizajn a výrobu vysoko-technologických systémov a komponentov pre automobilový sektor, so sídlom v Taliansku (Corbetta, Miláno). Svojimi produktami, v ktorých kombinujeme kvalitu, technológiu a univerzálnosť, zásobujeme popredné automobilky v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Ázii. Na Slovensku pôsobia dve divízie - Elektronické Systémy a Powertrain - obe situované v Priemyselnom parku Kechnec. V týchto divíziách je zamestnaných 1400 ľudí

Divízia Elektronické Systémy vyrába prístrojové dosky, navigačné systémy a palubné počítače, ktoré sú súčasťou elektroniky v automobile.

Nosnými výrobkami divízie Powertrain sú škrtiace klapky, sacie rozvody a GDI (vysokotlakové) pumpy.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
Perínska cesta 275, Priemyselný park Kechnec
04458 Kechnec
www.magnetimarelli.com
ID: 3333835   Dátum zverejnenia: 13.3.2018