Desk Manager misií Blízky východ

MAGNA, občianske združenie

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihned
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 1.400 do 1.940 EUR (brutto) v závislosti od skúseností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Miesto výkonu práce: Praha alebo Bratislava, s príležitostným cestovaním do terénu.
Status: Zamestnanec so zmluvou na dobu neurčitú.
Hlavné zameranie
Desk manager misií dohliada na operácie projektu v pridelených krajinách (Blízky Východ – Libanon, Irak, Sýria). Pracuje s ďalšími pracovníkmi v Operačnom centre MAGNA a je najbližším partnerom pre pracovníkov misií v centrále. Jeho úloha je primárne administratívna, podporná a kontrolná, poskytuje aj vedenie a víziu programovej agende organizácie a podporuje vývoj nových programov alebo misií.

Desk manager misií zohráva v Operačnom centre významnú úlohu, zaisťuje celkové riadenie konkrétnych projektov v krajinách pôsobenia, vrátane stratégie, financovania a koordinácie špecifických aspektov s inými oddeleniami.

Riadenie misie
- Desk manager misií zabezpečuje, aby každý projekt, ktorý spadá do jeho zodpovednosti, fungoval na základe humanitárnych stratégií a v súlade so štandardami a stratégiou MAGNA.
- Podporuje misie z pohľadu sledovania a dopĺňania národných stratégií, registrácií, operácií projektových aktivít, správ a reportingu, vrátane evaluácie a monitoringu.
- Má na starosti bezpečnostný manažment misií vrátane prevencie. Riadi, pod vedením výkonného a operačného riaditeľa, akútnu krízu (evakuácie, mimoriadne udalosti).
- Kontroluje a dohliada na realizáciu a progres projektu tak, ako je definovaný v dokumentácii, ale aj z hľadiska dodržiavania administratívnych princípov a postupov MAGNA, charty organizácie a ďalších záväzných dokumentov a mandátu organizácie, ako aj súlad implementácie so stratégiou pre každú krajinu.
- Po návštevách v teréne vytvára správu a ak je to potrebné, po konzultácii, si vyžiada konkrétne stretnutie o zistených problémových otázkach a navrhne ich riešenie.
- V oblasti personálneho zabezpečenia hodnotí terénnych pracovníkov, dohliada a kontroluje, či popisy práce z terénu sú vhodné a primerané pre danú pozíciu.
- V oblasti prípravy projektových návrhov poskytuje včasnú podporu prípravou podkladov, úpravou a overovaním projektových návrhov. V spolupráci s pracovníkmi v teréne, s finančným oddelením a Operačným centrom navrhuje a finalizuje textové časti a rozpočty projektových návrhov v súlade so stratégiou organizácie

Financovanie programov a práca s donormi
- Spolupracuje s administratívnymi pracovníkmi a finančnými kontrolórmi, aby zaistil, že projekty sú financované správne, načas a celková podpora je dostatočná na implementáciu projektu.
- Informuje sa o vývoji v usmerneniach, smerniciach a postupoch inštitucionálnych donorov (SLOVAKAID, MZV ČR, ECHO, OCHA, UNICEF, UNFPA a i.)
- Dohliada na dodržiavanie zmluvných termínov v zmluvách s donormi a zaisťuje súlad postupov s týmito termínmi, predovšetkým pokiaľ ide o termíny na predkladanie správ, prípadne termínov ich zmien.
- Preskúmava možnosti financovania projektov celým spektrom inštitucionálnych darcov a spolupracuje s oddelením fundraisingu a komunikácie na podpore rozvoja grantov.

Ľudské zdroje
- Overuje organizačnú štruktúru misií, zúčastňuje sa na definovaní potrebných pracovných miest, príprave a zmenách v popisoch práce a pomáha pri náborovom procese.
- Vedie úvodný pohovor s kandidátmi na vyslanie do misie a vypĺňa hodnotiaci formulár
- Inštruuje pracovníkov počas ich prechodu z misie do Operačného centra
- Inštruuje terénnych pracovníkov odchádzajúcich do misie do krajiny vyslania, orientuje tých, ktorí odchádzajú do prvej misie o stratégii a všeobecných pokynoch organizácie. Po návrate vedie hodnotiace rozhovory s terénnymi pracovníkmi o výsledkoch ich pôsobenia na misii a ich výkonnosti.
- Pripravuje a pravidelne aktualizuje dokumenty na podporu misií (profily krajín, informačné pakety, časové plány, kontakty, logistické usmernenia atď.), pričom na tento účel môžu byť prijatí stážisti a dohľad nad nimi spadá tiež do jeho kompetencie.

Logistické riadenie
- Zodpovedá za sledovanie logistických objednávok v oblasti ako aj primeraných nákupov podľa rozpočtov na misiách v spolupráci s vedúcim finančného oddelenia, finančným kontrolórom a Operačným centrom.
- Zodpovedá za identifikáciu dodávateľov a transparentný a hospodárny nákup.

Komunikácia
- Spolupracuje s oddelením fundraisingu a komunikácie pri informovaní o udalostiach v misiách, vytvára prepojenie medzi operáciami a oddelením fundraisingu a komunikácie
- Poskytuje informácií zo správ, ktoré možno využiť v tlačových správach a iných formách komunikácie
- Poskytuje rozhovory a zúčastňuje sa podujatí pre tlač v súvislosti s misiami, ktoré má na starosti

Reprezentácia organizácie
- Navštevuje relevantné konferencie a stretnutia v Slovenskej a v Českej republike,
- Vytvára sieť kľúčových kontaktov v kruhoch mimovládnych organizácií, platformy, inštitucionálnych partnerov, akademickej obce a diplomatického zastúpenia.

Informácie o výberovom konaní

Kontakt
Záujemcovia môžu zaslať svoj životopis obsahujúci vzdelanie, kvalifikáciu, kontaktné číslo a príslušné dokumenty e-mailom na adresu

[email protected]

Predmet e-mailu MUSÍ znieť: "DESK MANAGER MISIÍ BLÍZKY VÝCHOD ". E-maily bez názvu pozície nebudú brané do úvahy.

Ďakujeme všetkým záujemcom za ich záujem, ale kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí sa dostanú do užšieho výberu. Uistite sa, že ste poskytli príslušné kontakty a 3 profesné referencie.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

1.4.2019 (ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky
- VŠ vzdelanie
- Výborná znalosť angličtiny
- Znalosť češtiny, slovenčiny, francúzskeho jazyka výhodou
- Výborné komunikačné a organizačné schopnosti
- Skúsenosť s prácou v regióne je výhodou
- Prehľad o trendoch v humanitárnej spolupráci
- Všeobecne dobré vedomosti o technických otázkach, politike regiónu, výskumných výsledkoch a osvedčených postupoch spojených s programami a humanitárnymi otázkami v misiách
- Povinnosti vyžadujú pravidelnú prítomnosť na pracovisku minimálne 5 dní v týždni. Musí byť flexibilne k dispozícii na prácu aj mimo oficiálneho pracovného času alebo počas víkendov podľa potrieb kontaktu s misiou, bezpečnosťou misie alebo inými podobnými povinnosťami.
- Počas plnenia povinností je zamestnanec povinný sedieť dlhý čas a sústrediť sa na prácu, vrátane písania a zvládania veľkých objemov práce, v krátkom časovom úseku, v stresujúcich situáciách, v kontexte priemerne hlučnej kancelárie s mnohými prerušeniami.
- Musí byť schopný cestovať podľa potreby (minimálne 25%) na štandardné pracovné cesty domáce aj zahraničné. Pri plnení úloh v teréne môže byť zamestnanec vystavený vysokému bezpečnostnému riziku, nepriaznivému počasiu, ako aj riziku infekčných chorôb.
- V prípade cesty do terénu, väčšinou do rozvojových krajín, musí byť zamestnanec schopný preukázať istú úroveň fyzického a duševného zdravia, jazdiť na dlhé vzdialenosti za zlých podmienok na ceste, prípadne s ubytovaním v potenciálne nepohodlnom obydlí alebo v stanoch.
- Tu opísané fyzické požiadavky sú len časťou reprezentujúcou požiadavky, ktoré musí zamestnanec spĺňať, aby mohol vykonávať základné úlohy tejto práce. Môžu sa urobiť primerané úpravy, aby sa umožnilo osobám so zdravotným postihnutím vykonávať základné úlohy.
- Skúsenosť s projektovým manažmentom a vedením tímu v neziskovej sfére a skúsenosť s rozvojovými projektami a vedením tímu v zahraničí je výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

MAGNA je nezisková, medzinárodná humanitárna organizácia, ktorej cieľom je poskytovať zdravotnú pomoc obyvateľstvu v kríze. MAGNA organizuje humanitárne zdravotnícke projekty na pomoc ľuďom v núdzi spôsobenej chudobou, chorobami, vojnou alebo prírodnými katastrofami. MAGNA pomáha bez ohľadu na etnickú príslušnosť, náboženské presvedčenie alebo štátnu príslušnosť a je nezávislá od všetkých štátov a inštitúcií, ako aj od politických, ekonomických alebo náboženských vplyvov.

MAGNA zamestnáva lekársky aj nemedicínsky personál, využíva súkromné a inštitucionálne zdroje a okrem pomoci je jej úlohou aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o ľuďoch žijúcich v ohrození. S využitím malej, no vysoko angažovanej skupiny zamestnancov a dobrovoľníkov, dosiahla MAGNA rešpektované výsledky. Už viac ako 17 rokov sa zameriava na poskytovanie lekárskej starostlivosti (primárna, sekundárna, nutričná, starostlivosť o obete sexuálneho násilia, chorých na HIV/AIDS a iné infekčné choroby) na troch kontinentoch, kde poskytuje pomoc asi pol miliónu ľudí.

V súčasnosti prevádzkuje projekty v Južnom Sudáne, Demokratickej republike Kongo, Libanone, v Sýrii, Iraku a v Kambodži.

Počet zamestnancov

5-9 zamestnancov

Adresa spoločnosti

MAGNA
Štefánikova 22
811 04 Bratislava
www.magna.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Denisa Augustínová
E-mail: poslať životopis
ID: 3620008   Dátum zverejnenia: 21.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1.400 do 1.940 EUR (brutto) v závislosti od skúseností