„Junior právnik“ na oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiac1.500 EUR/mes. v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Samostatné vykonávanie a zabezpečovanie úloh súvisiacich s činnosťou hlavného mesta v rámci nesporovej agendy, a to najmä v konaniach pred orgánmi prokuratúry, Policajného zboru, orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy za oblasť daňového konania, podľa zákona č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich predpisov.
 • Poskytovanie právneho poradenstva pre daňové konanie a exekučné daňové konanie, prihlasovanie pohľadávok do dedičského konania, do konkurzného a reštrukturalizačného konania, likvidátorom spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie, exekučných a dobrovoľných dražieb a v tejto súvislosti vedenie evidencie týchto daňových nedoplatkov.
 • Vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pripomienkovanie zmlúv a poskytovanie súčinnosti pri príprave, tvorbe a posudzovaní všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov vydávaných v pôsobnosti hlavného mesta.
 • Vykonávanie daňových kontrol na úseku miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Súčinnosť pri návrhoch opatrení na kontrolné zistenia rôznych kontrolných orgánov.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %.
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.
 • Ďalšie benefity:
  • pružný pracovný čas
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
  • možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií.
 • Práca pre druhého najlepšieho zamestnávateľa roka 2023 v oblasti štátna a verejná správa.


Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Životopis.
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 18.04.2024.

Zverejnené dňa 28.03.2024.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo.
 • Prax vo verejnej správe vítaná.
 • Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, rozhodnosť, lojálnosť, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, rýchla orientácia v rôznych oblastiach vo vzťahu k originálnym a preneseným kompetenciám hlavného mesta.
 • Bezúhonnosť.
 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni.

 

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov
ID: 4795289  Dátum zverejnenia: 28.3.2024  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto): 1 500 EUR/mesiac