Manažér/manažérka dostupného bývania v sekcii sociálnych vecí

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiacOd 1400 Eur/mesiac - osobný príplatok stanovený v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Koordinácia, realizácia, odpočtovanie a zodpovednosť za pridelené projekty oddelenia súvisiace s rozvojom dostupnosti bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.

- Spolupráca na strategických dokumentoch mesta a iných inštitúcií v téme dostupného bývania a bezdomovectva.

- Príprava podkladov, prezentácií, materiálov a stanovísk v oblasti a s tým súvisiacich projektov pre potreby sekcie sociálnych vecí, najmä oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova. 

- Spolupráca s inými útvarmi magistrátu pri projektovej realizácii.

- Spolupráca s odbornou verejnosťou, mimovládnymi organizáciami, mestským časťami, Bratislavským samosprávnym krajom, štátnymi orgánmi a inštitúciami a ďalšími organizáciami a partnermi v sociálnej oblasti.  

- Mapovanie finančných a iných potrieb pomoci a systémových riešení v rámci svojej oblasti a tímová príprava návrhov opatrení.  Podieľanie sa na tvorbe, realizácii, monitoringu a evaluácii pridelených projektov. 

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Možnosť vstúpiť do sociálnych tém a inovácií hlavného mesta Bratislava.

2. Práca na zmysluplných a prospoločenských aktivitách.

3. Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %

4. Možnosť profesijného a odborného rastu.

5. Ďalšie benefity:

·         pružný pracovný čas

·         2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily

·         sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Motivačný list /max. dve normostrany/

3. Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/

4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní

5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Poznámka:

  • Na osobné/ online stretnutie si zamestnávateľ vyhradzuje právo pozvať len vybraných kandidátov.
  • VK je viackolové
  • Súčasťou VK je vypracovanie prípadnej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK

 Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 22.12.2022.

Zverejnené dňa 01.12.2022.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách,

2. Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok,

3. Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,

4. Všeobecný rozhľad, orientácia v sociálnej oblasti, inováciách a sociálna citlivosť,

5. Schopnosť realizácie projektového manažmentu,

6. Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,  odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.

7. Plná znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na základnej úrovni.

8. Užívateľské ovládanie PC  (MS WORD, EXCEL, Internet atď.) a cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

Výhodou:

  • Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť.
  • Prax v sociálnej oblasti.
  • Skúsenosti s projektovým riadením.
  • Skúsenosti v oblasti podpory a pomoci ohrozeným skupinám, najmä sociálne vylúčeným komunitám;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s finančným manažmentom; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie.
  • Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Nadstavbové vzdelanie alebo prax v oblasti ľudských práv.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov
ID: 4476598  Dátum zverejnenia: 1.12.2022  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto): 1 400 EUR/mesiac