Projektový manažér/ projektová manažérka na oddelení dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiacod 1400 Eur/mesiac - osobný príplatok stanovený v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti


Koordinácia, realizácia, odpočtovanie a zodpovednosť za pridelené projekty oddelenia súvisiace s rozvojom dostupnosti bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, respektíve nových foriem pomoci pre ľudí bez domova.

Spolupráca na strategických dokumentoch mesta a iných inštitúcií v téme dostupného bývania a bezdomovectva.

Príprava podkladov, prezentácií, materiálov a stanovísk v oblasti dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova a s tým súvisiacich projektov pre potreby sekcie sociálnych vecí, najmä oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova. 

Spolupráca s inými útvarmi magistrátu pri projektovej realizácii.

Komunikácia, sieťovanie a spolupráca s odbornou verejnosťou, poskytovateľmi sociálnych služieb, mimovládnymi organizáciami, mestským časťami, Bratislavským samosprávnym krajom, štátnymi orgánmi a inštitúciami a ďalšími organizáciami a partnermi v sociálnej oblasti.  

Mapovanie finančných a iných potrieb pomoci a systémových riešení v rámci svojej oblasti a tímová príprava návrhov opatrení.  Podieľanie sa na tvorbe, realizácii, monitoringu a evaluácii pridelených projektov vrátane dotačných a grantových programov v oblasti svojej expertízy.Zamestnanecké výhody, benefity

Možnosť vstúpiť do sociálnych tém a inovácií hlavného mesta Bratislava.

Práca na zmysluplných a prospoločenských aktivitách.

Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %

Možnosť profesijného a odborného rastu.

Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní


Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Motivačný list /max. dve normostrany/
 • Štruktúrovaný profesijný životopis /max. 4 normostrany/
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelaní
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poznámka:

 • Na osobné/ online stretnutie si zamestnávateľ vyhradzuje právo pozvať len vybraných kandidátov.
 • VK je viackolové
 • Súčasťou VK je vypracovanie prípadnej štúdie, s ktorou budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 15.09.2022.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti


 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách,
 • Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok,
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • Všeobecný rozhľad, orientácia v sociálnej oblasti, inováciách a sociálna citlivosť,
 • Schopnosť realizácie projektového manažmentu,
 • Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,  odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.
 • Plná znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na základnej úrovni.
 • Užívateľské ovládanie PC  (MS WORD, EXCEL, Internet atď.) a cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

Výhodou:

 • Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť.
 • Prax v sociálnej oblasti.
 • Skúsenosti s projektovým riadením.
 • Skúsenosti v oblasti podpory a pomoci ohrozeným skupinám, najmä sociálne vylúčeným komunitám;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s finančným manažmentom; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie.
 • Znalosť zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Nadstavbové vzdelanie alebo prax v oblasti ľudských práv.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov
ID: 4405650  Dátum zverejnenia: 18.8.2022  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto): 1 400 EUR/mesiac