Odborník na oblasť ochrany ovzdušia /samostatný odborný referent/ na Oddelení životného prostredia

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac1100 EUR/mes. - možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany ovzdušia, vydávanie stanovísk a rozhodnutí v správnom konaní a plnene povinností obce podľa zákona o ovzduší

Legislatíva :

Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a jeho vykonávacie právne predpisy

Prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

      podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“):

 • koncepčná činnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na úseku ochrany ovzdušia,
 • samostatná odborná činnosť v oblasti ochrany ovzdušia – zabezpečovanie  preneseného výkonu štátnej správy na obec,
 • kontrola  dodržiavania povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia- vykonávanie obhliadok miest vypúšťania znečisťujúcich látok  vrátane návrhu opatrení,
 •  v rámci stavebných konaní v súčinnosti so stavebnými úradmi jednotlivých MČ-účasť na rokovaniach a stavebných konaniach, 
 • poskytovanie konzultácií projektantom a investorom a vybavovanie ucelenej odbornej agendy ako podklad pre spracovanie PD pre stavebné povolenie  a kolaudačné rozhodnutie,
 • samostatné vykonávanie prác, súvisiacich s manipuláciou so spismi na počítači (evidencia znečisťovateľov a technických údajov o zdrojoch znečisťovania životného prostredia),
 • spolupráca na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia,
 • vypracovávanie materiálov na rokovanie orgánov samosprávy hlavného mesta v určených termínoch a zodpovednosť za ich formálnu a obsahovú stránku,
 • podieľa sa na príprave a spracovaní VZN hlavného mesta SR Bratislavy o ovzduší,
 • vypracovávanie rozhodnutí o výške  poplatkov za znečistenie ovzdušia,
 • vedenie evidencie prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona o ovzduší:

 • na povolenie stavieb a prevádzku malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, na zmenu používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov a určuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia.
 • vybavovanie podnetov občanov v oblasti ochrany ovzdušia vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov nadriadeného vedúceho

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.
 • Ďalšie benefity:
  • pružný pracovný čas
  • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií


Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list.
 • Životopis.
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • POZNÁMKA:

  Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

  Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 23.09.2020

  Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

  23.9.2020 (ostávajú ešte 4 dni)

  Požiadavky na zamestnanca

  Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

  vysokoškolské II. stupňa
  vysokoškolské III. stupňa

  Vzdelanie v odbore

  prírodovedného, technického resp. environmentálneho zamerania

  Počet rokov praxe

  1

  Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa prírodovedného, technického resp. environmentálneho zamerania.   
 • Minimálne 1 rok odbornej praxe, prax vo verejnej správe vítaná.
 • Bezúhonnosť.
 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni.
 • Ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.
 • Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.
 • Inzerujúca spoločnosť

  Stručná charakteristika spoločnosti

  Verejná správa - samospráva

  Počet zamestnancov

  500-999 zamestnancov

  Adresa spoločnosti

  Hlavné mesto SR Bratislava
  Primaciálne nám. 1
  814 99 Bratislava 1
  http://www.bratislava.sk

  Kontakt

  Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
  Tel.: +421259356336
  E-mail: poslať životopis
  ID: 3964247  Dátum zverejnenia: 8.9.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja. Základná zložka mzdy (brutto): 1 100 EUR/mesiac