Projektový manažér EÚ fondy - Junior

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacv závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Zodpovedá za komplexné riadenie projektu, stanovenie cieľov, spracovanie a dodržiavanie harmonogramu prác, rozpočtu, hodnotenie a predchádzanie rizikám.
2. Spolupracuje s členmi projektového tímu, projektovými partnermi, odbornými útvarmi magistrátu, atď.
3. Prezentuje výsledky projektu, komunikuje a zapája relevantné cieľové skupiny. Zúčastňuje sa na stretnutiach projektových tímov a aktívne zastupuje HM SR.
4. Pripravuje projektové žiadosti/ ŽoNFP a spoluvytvára projekt po obsahovej a finančnej stránke. Spracováva prílohy a podporné dokumenty.
5. Aktívne vyhľadáva a posudzuje externé zdroje financovania a možnosti zapájania sa HM SR do projektov (napr. fondy EÚ/ EŠIF, Nórske fondy, INTERREG, iné grantové/ dotačné schémy).
6. Pripravuje monitorovacie, záverečné, udržiavacie správy a podklady podľa požiadaviek poskytovateľa NFP/ grantu. Podieľa sa na vypracovaní analýz a sledovaní ukazovateľov.

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
c. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
d. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zoznam pripravených/ implementovaných projektov s uvedením názvu projektu, zdroja financovania a výšky rozpočtu.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte v zalepenej obálke /s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom/ s označením „Výberové konanie – SOR OSAP – projektový manažér EÚ fondy – Junior - neotvárať “ najneskôr do 27.2.2020 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.2.2020 (ostávajú ešte 4 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.
2. Prax min. 2 roky.
3. Predchádzajúca skúsenosť s prípravou a implementáciou projektov financovaných z OP Integrované infraštruktúra, OP KZP, IROP, UPVII výhodou.
4. Znalosť problematiky externého financovania projektov, súvisiacej legislatívy, ITMS2014+.
5. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, rozhodnosť, lojálnosť, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, rýchla orientácia v rôznych oblastiach vo vzťahu k originálnym a preneseným kompetenciám hlavného mesta.
6. Ovládanie PC na používateľskej úrovni.
7. Aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť iného jazyka vítaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: +421259356336
E-mail: poslať životopis
ID: 3869825  Dátum zverejnenia: 13.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac