Správca komunálneho odpadu – odborný referent v oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Výkon a zabezpečovanie správy miestneho poplatku za komunálne odpady na oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií.
2. Samostatný výkon a zabezpečovanie správy miestnych daní (poplatku za komunálne odpady) podľa zákona č. 563/2009 Z .z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, a iných súvisiacich predpisov.
3. Samostatný výkon vstupných a výstupných operácií v informačnom systéme evidencie miestnych daní a miestneho poplatku v rozsahu oprávnenia na prístup.
4. Vykonávanie inventarizácie alebo účasť na vykonávaní inventarizácie pohľadávok, ako i iného hmotného, nehmotného, finančného a ostatného majetku podľa príkazu a pokynov zamestnávateľa.
5. Vykonávanie iných prác vyplývajúcich z organizačného, pracovného, registratúrneho poriadku, príkazov, smerníc a pokynov zamestnávateľa.
6. Vykonávanie súčinnosti s ostatnými útvarmi magistrátu podľa potreby.
7. Výkon ďalších prác súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov vedúceho.
8. Zastupovanie zamestnancov referátu počas ich neprítomnosti podľa potreby.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

900 EUR/mes. - možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
c. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
d. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka:
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – Správca KO - neotvárať“, najneskôr do 29.8. 2019 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

29.8.2019 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie.
2. Bezúhonnosť.
3. Ovládanie PC na používateľskej úrovni.
4. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: +421259356336
E-mail: poslať životopis
ID: 3740335   Dátum zverejnenia: 15.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   900 EUR/mes. - možnosť osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností