Vedúci útvaru participácie v Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Nastavenie a zavedenie stratégie participácie pre mesto Bratislava v spolupráci s ďalšími sekciami a útvarmi MIB
2. Koordinovanie participatívnej tvorby verejných politík v kontexte rozvoja mesta Brati-slava
3. Koncepčné a tímové riadenie pracovníkov a pracovníčok útvaru participácie

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Funkčný plat od 1 400 EUR/mes. Tarifný plat: 814,50 €

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
c. možnosť čiastočného home-office
d. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Životopis /max. 4 normostrany/
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Koncepcia výkonu pracovnej pozície /min. 2 normostrany/

Funkčný plat je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k tarifnému platu, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikač-ných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača a priznaním.
Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých za-mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Benefity:
1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
c. možnosť čiastočného home-office
d. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uve-deným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – Vedúci MIB ÚP- neotvárať“, najneskôr do 03.09.2019 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

3.9.2019 (ostáva ešte 9 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
2. Minimálne 3 roky odbornej praxe (s príkladmi realizovaných participatívnych proce-sov).
3. Riadiaca prax min. 2 roky.
4. Systémový prehľad v oblasti zapájania verejnosti do rozhodovania (úrovne participá-cie, druhy procesov a ich dizajn, participatívne stratégie a nástroje a pod.).
5. Skúsenosť s prácou s ľuďmi z rôznych sektorov v oblasti participácie (najmä z prostre-dia samosprávy).
6. Základné facilitačné zručnosti.
7. Prehľad v oblasti existujúcich strategických nástrojov a verejných politík na úrovni miestnej samosprávy (plány rozvoja - PHSR, komunitné plány sociálnych služieb, územnoplánovacie dokumenty, iné).
8. Strategické myslenie, projektové myslenie, organizačné a riadiace schopnosti.
9. Schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením.
10. Schopnosť nastaviť a rozvíjať dôveru medzi rôznymi skupinami a sektormi.
11. Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet).
12. Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita.
13. Dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom- úroveň B2 a vyššie.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: +421259356336
E-mail: poslať životopis
ID: 3738576   Dátum zverejnenia: 13.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Funkčný plat od 1 400 EUR/mes. Tarifný plat: 814,50 €