Prípravár stavieb / projektant - samostatný odborný referent v útvare referátu stavebných činností

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje technicko-ekonomické funkcie zriaďovateľa voči Generálny investor Bratislavy
Spolupracuje pri riešení neuzavretých otázok majetku dokončených stavieb ako aj pri riešení zmien v užívateľských vzťahoch stavieb
Koordinácia združovaných investícií na účely výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hlavného mesta prostredníctvom dohôd a zmlúv o spolupráci s tretími osobami
Príprava podkladov pre verejné obstarávanie v zmysle z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vypracovávanie materiálov v oblasti investičnej činnosti na rokovania orgánov samosprávy hlavného mesta v určených termínoch a zodpovedá za ich formálnu a obsahovú stránku
Analýza projektovej dokumentácie a príprava projektovej dokumentácie menších stavieb vo všetkých stupňoch
Účasť na obhliadkach stavieb za účelom zostavenia zadaní pre projekčnú činnosť
Vypracovávanie podkladov pre spracovanie štúdií, zadaní, investičných zámerov hlavného mesta, spolupráca so zainteresovanými orgánmi verejnej správy, správcami inžinierskych sietí, stavebnými úradmi, budúcimi užívateľmi a správcami stavieb
Zastupovanie hlavného mesta v konaniach podľa stavebného zákona
Zabezpečovanie preberania stavieb do majetku hlavného mesta a ich zverovanie do vymedzenej správy
Zabezpečovanie administratívnej agendy Referátu stavebných činností podľa pokynov vedúceho zamestnanca

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1 300 EUR/mes. – v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
c. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
d. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Životopis
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR SČ /projektant/ - neotvárať“, najneskôr do 26.06.2019 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

26.6.2019 (ostáva ešte 0 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctvo/ pozemné stavby, inžinierske stavby/

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore stavebníctvo – pozemné stavby, inžinierske stavby
2. Aktívna znalosť programu AutoCAD, Word, Excel
3. Schopnosť formulovať štylisticky kvalitný a precízny text v slovenskom jazyku
4. Prax v oblasti stavebníctva min. 5 rokov - prax v oblasti projekcie a inžinieringu inžinierskych alebo pozemných stavieb - preferencia sú inžinierske a dopravné stavby
5. Znalosť investičného procesu, schopnosť pracovať s projektovou dokumentáciou
6. Prax v samospráve je výhodou, ale nie podmienkou
7. Znalosť príslušných právnych predpisov a noriem používaných v stavebníctve
8. Bezúhonnosť
9. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: 02/59 356 336
E-mail: poslať životopis
ID: 3692488   Dátum zverejnenia: 12.6.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1 300 EUR/mes. – v závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok