Riaditeľ Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, 821 03 Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, 821 03 Bratislava.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

min. 910,00 Eur

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.
5. Profesijný životopis.
6. Motivačný list.
7. Zoznam publikačnej činnosti.
8. Zoznam autorstva a realizovaných projektov.
9. Doklady o ukončenom ďalšom vzdelávaní.
10. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 2 štandardizovaných strán.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ Exnárova, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 03.07.2019 na adresu:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

3.7.2019 (ostáva ešte 16 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 Vykonanie prvej atestácie.
 Bezúhonnosť.
 Zdravotná spôsobilosť.
 Pedagogická činnosť minimálne 5 rokov.
 Ovládanie štátneho jazyka.
 Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva.
 Riadiaca prax minimálne 3 roky.
 Komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti.
 Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
 Znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: 02/59 356 336
E-mail: poslať životopis
ID: 3692371   Dátum zverejnenia: 12.6.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   min. 910,00 Eur