Samostatný odborný referent – architekt, urbanista - absolvent v Oddelení obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Odborná koordinácia dokumentov pre územie mesta v oblasti územného plánovania z hľadiska medzinárodných, celoslovenských a regionálnych väzieb rozvoja jednotlivých funkčných systémov (koordinácia pri konkrétnych ÚPP a ÚPD).
2. Príprava stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím
podkladom podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
3. Príprava stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovanej územnoplánovacej
dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
4. Spolupráca pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie mesta v zmysle §2a stavebného zákona.
5. Vypracovávanie materiálov na rokovania orgánov samosprávy hlavného mesta v určených termínoch a zodpovedá za ich formálnu a obsahovú stránku.
6. Prešetrovanie vecného obsahu interpelácii poslancov, vypracovávanie návrhov odpovedí, vrátane návrhov na riešenie, zodpovednosť za úplnosť podávaných informácií.
7. Spolupráca s oddelením informatiky pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovednosť za správnosť a včasné spracovanie údajov v rozsahu podľa pokynov vedúceho oddelenia, spolupráca s inými oddeleniami
magistrátu zaoberajúcimi sa oblasťou územného plánovania.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 950 EUR /mes. - v závislosti od odborných znalostí a schopností

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
c. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
d. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Životopis
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR OOÚPD /architekt, urbanista - absolvent/ - neotvárať“, najneskôr do 20.05.2019 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

architektúra; urbanizmus; priestorové plánovanie

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
AutoCAD - pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - odbory architektúra, urbanizmus, priestorové plánovanie.
2. Pozícia vhodná pre absolventa
3. Ovládanie PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Excel, Word, Outlook, AutoCad).
4. Bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.
5. Základná znalosť prvej časti stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii výhodou.
6. Znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území Bratislavy výhodou.
7. Znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 3659763   Dátum zverejnenia: 6.5.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 950 EUR /mes. - v závislosti od odborných znalostí a schopností