Samostatný odborný referent – architekt, urbanista v Oddelení obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Odborná koordinácia dokumentov pre územie mesta v oblasti územného plánovania z
hľadiska medzinárodných, celoslovenských a regionálnych väzieb rozvoja jednotlivých funkčných systémov (koordinácia pri konkrétnych ÚPP a ÚPD).
2. Príprava stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím
podkladom podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
3. Príprava stanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovanej územnoplánovacej
dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
4. Spolupráca pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie mesta v zmysle §2a stavebného zákona.
5. Vypracovávanie materiálov na rokovania orgánov samosprávy hlavného mesta v určených termínoch a zodpovedá za ich formálnu a obsahovú stránku.
6. Prešetrovanie vecného obsahu interpelácii poslancov, vypracovávanie návrhov odpovedí, vrátane návrhov na riešenie, zodpovednosť za úplnosť podávaných informácií.
7. Spolupráca s oddelením informatiky pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovednosť za správnosť a včasné spracovanie údajov v rozsahu podľa pokynov vedúceho oddelenia, spolupráca s inými oddeleniami
magistrátu zaoberajúcimi sa oblasťou územného plánovania.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1 300 EUR/mes. - v závislosti od pracovných skúseností a schopností

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
c. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
d. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Životopis
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR OOÚPD /architekt, urbanista/ - neotvárať“, najneskôr do 20.05.2019 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

architektúra; urbanizmus; priestorové plánovanie

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
AutoCAD - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - odbory architektúra, urbanizmus, priestorové plánovanie.
2. Prax v odbore min. 3 roky.
3. Ovládanie PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Excel, Word, Outlook, AutoCad).
4. Bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, schopnosť verejne prezentovať.
5. Odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve výhodou.
6. Odborná spôsobilosť v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov výhodou.
7. Znalosť prvej časti stavebného zákona a základná znalosť vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
8. Znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území Bratislavy výhodou.
9. Znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 3659753   Dátum zverejnenia: 6.5.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1 300 EUR/mes. - v závislosti od pracovných skúseností a schopností