Samostatný odborný referent na Oddelení tvorby zelene

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1 100 EUR/mes.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

1. Prejednávanie priestupkov v odpadovom hospodárstve v kompetencií hlavného mesta SR Bratislavy.
2. Spracovávanie Programu odpadového hospodárstva hlavného mesta SR Bratislavy (POH).
3. Zabezpečovanie plnenia prijatých opatrení v POH.
4. Zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v hlavnom meste.
5. Príprava podkladov pre účely stanovenia systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov všeobecne záväzným nariadením.
6. Kontrola plnenia povinností podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien.
7. Vydávanie stanovísk k zriaďovaniu komunitných kompostovísk, a použitiu polopodzemných kontajnerov.
8. Príprava súťažnej dokumentácie pre výber dodávateľov tovarov, služieb a prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávanie kontroly plnenia zmlúv a kvality dodávateľských prác.
9. Podieľanie sa na príprave a spravovaní rozpočtu v oblasti životného prostredia.
10. Vypracovanie projektov na zabezpečenie triedeného zberu a zabezpečenie ich realizácie v súvislosti so získaním príspevku z dostupných podporných fondov na ich financovanie.
11. Zabezpečenie podľa § 67 zákona o odpadoch ucelenej agendy súvisiacej s odstraňovaním vozidiel z pozemkov vo vlastníctve a v správe hlavného mesta, na ktorých poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie alebo narušujú estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, zároveň prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečuje ich umiestnenie na určené parkovisko.
12. Starostlivosť a údržba mestských lavičiek umiestnených na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.
13. Zabezpečenie plnenia ďalších povinností v zmysle zákona o odpadoch.
14. Administratívne práce spojené s činnosťou oddelenia.

Zamestnanecké výhody, benefity

1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 %
2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
3. Ďalšie benefity:
a. pružný pracovný čas
b. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
c. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
d. sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
e. možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru:
Zastupovanie počas MD.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „SOR OŽP /odpady/ - neotvárať“, najneskôr do 27.3.2019 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

27.3.2019 (ostáva ešte 8 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné; chemicko-technologické

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

1. Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním na ochranu a tvorbu životného prostredia (napr. arboristika, krajinná architektúra, záhradníctvo a podobne)
2. Prax v rámci týchto zameraní výhodou
3. Znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch a súvisiacej legislatívy
4. Schopnosť posudzovania projektových dokumentácií dotýkajúcich sa zelene a verejných priestranstiev
5. Odborná spôsobilosť a preukázateľné odborné skúsenosti na vykonávanie týchto činností minimálne v jednej z týchto oblastí, t.j. na úseku ochrany prírody a krajiny
6. Znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve výhodou.
7. Bezúhonnosť.
8. Znalosť práce s počítačom: Office, Arc GIS, CAD systémy

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: 02/59 356 336
E-mail: poslať životopis
ID: 3581470   Dátum zverejnenia: 13.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1 100 EUR/mes.