Riaditeľ Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
880,00 EUR /Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe/.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.
5. Profesijný životopis.
6. Motivačný list.
7. Zoznam publikačnej činnosti.
8. Zoznam autorstva a realizovaných projektov.
9. Doklady o ukončenom ďalšom vzdelávaní.
10. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 2 štandardizovaných strán.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ Miloša Ruppeldta, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 01.02.2019 na adresu:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie inzerátu je zverejnené na www.bratislava.sk v časti Pracovné príležitosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

1.2.2019 (ostáva ešte 14 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 Bezúhonnosť.
 Zdravotná spôsobilosť.
 Pedagogická činnosť minimálne 5 rokov.
 Ovládanie štátneho jazyka.
 Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva.
 Riadiaca prax minimálne 3 roky.
 Komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti.
 Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
 Znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Poschová
Tel.: 02/59 356 336
E-mail: poslať životopis
ID: 3576268   Dátum zverejnenia: 11.1.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   880,00 EUR /Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe/.