Samostatný odborný referent v oddelení správy komunikácií

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Magistrát hlavného mesta SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatná odborná činnosť v oblasti starostlivosti o cestnú zeleň:
- údržba zelene – zadávanie a preberanie prác v údržbe zelene
- výrubové konania, náhradné výsadby
- pasportizácia zelene
- spracovanie evidencie plôch zelene v grafických programoch
- terénne vizuálne obhliadky zdravotného stavu drevín
- údržba a evidencia majetku (mobiliár)
- kontrola pripravovaných materiálov pre operačné plány letného čistenia a údržby dopravnej zelene

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Životopis.
3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. (aj kurzy – napr. arboristický kurz)
4. Výpis z registra trestov, nie starší ako 1 mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR OSK - neotvárať“, najneskôr do 12.03.2018 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava

Celé znenie inzerátu nájdete na www.bratislava.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

záhradná architektúra, krajinné inžinierstvo, krajinné plánovanie, lesníctvo, arboristika, záhradníctvo, dendrológia

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore záhradná architektúra, krajinné inžinierstvo, krajinné plánovanie, lesníctvo, arboristika, záhradníctvo, alebo dendrológia,
- odborná prax v samospráve výhodou,
- absolvovanie arboristického kurzu vítaná,
- znalosť sortimentu drevín, chorôb a škodcov, schopnosť posúdenia zdravotného stavu dreviny a návrhu vhodných opatrení na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti dreviny v cestnej zeleni výhodou,
- znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, najmä v oblasti ochrany prírody, zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, príslušná Vyhláška č. 24/2003 k zákonu, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), príslušná Vyhláška č. 9/2009 k zákonu, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste v znení neskorších predpisov,
- bezúhonnosť,
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
- ovládanie PC na používateľskej úrovni – WORD, EXCEL, GIS, AUTO CAD,
- vodičský preukaz skupiny B,
- vhodné aj pre absolventov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk
ID: 3308122   Dátum zverejnenia: 12.2.2018